Zaštita životne sredine

 

Preduzeće „COLORIT,d.o.o., Banja Luka, je uvelo u primjenu Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i pokazalo visoko razumjevanje značaja identifikacije i kontrole svih pitanja  zaštite životne sredine, koja bi mogla da proisteknu iz aktivnosti u preduzeću.

Naše preduzeće je takode prepoznalo potencijalne opasnosti za životnu sredinu, koje bi mogle da proisteknu iz proizvodnih i poslovnih aktivnosti i tražiće njihova rešenja, koja su od važnosti za zaštitu životne sredine.

Svi radnici u preduzeću „COLORIT,d.o.o, odgovorno će se odnositi  prema zaštiti  životne sredine, trudeći se da kontinuirano unapređuju performanse životne sredine, kao što je prevencija od svih vrsta zagađenja, uvijek i pod svim okolnostima.

Sprovođenjem planiranih aktivnosti preko programa unapređenja zaštite životne sredine, kroz realizaciju opštih i posebnih ciljeva, uvijek vodimo računa o potrebama kupaca i drugih zainteresovanih strana.

Rukovodstvo preduzeća:

Ovom izjavom rukovodstvo preduzeća „COLORIT,d.o.o., Banja Luka, stavlja u primjenu Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004 i obavezuje sebe i sve zaposlene da izvršavaju zadatke prema uspostavljenom sistemu  upravljanja.

Direktor:

Ja lično pozivam sve zaposlene u preduzeću „COLORIT,d.o.o., Banja Luka, da aktivno učestvuju u primjeni uspostavljenog Sistema upravljanja zaštitom životne sredine, stalnom poboljšanju naših procesa i u našoj orjentaciji prema zaštiti životne sredine.

Preduzeće „COLORIT,d.o.o., Banja Luka, će posebno:

  • Raditi prema zahtjevima Sistema upravljanja zaštitom životne sredine, zasnovanim na standardu ISO14001:2004;
  • Razvijati procese i uslove rada, koji će poboljšati zaštitu životne sredine, koji su u vezi sa svim aktivnostima u preduzeću;
  • Prilikom uvođenja novih proizvoda, tehnologija, materijala i opreme voditi računa o mogućim uticajima na životnu sredinu;
  •  Ispuniti sve zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine, koje se odnose na sve aktivnosti preduzeća;
  • Stručno usavršavati i obučavati sve zaposlene i obezbjediti da su svi zaposleni svjesni značenja politike zaštite životne sredine i Sistema upravljanja zaštitom životne sredine;

Smanjivati upotrebu štetnih materija i količinu otpada, vodeći računa o ekonomičnom trošenju energije.

Direktor:
Saša Matić